Wypadki w kuchni

WYPADKI W KUCHNI

Nietrudno o wypadek w kuchni, w szczególności w godzinach szczytu. Duży ruch, negatywne warunki i stres, do tego mnóstwo pracy powoduje, że zdarzają się wypadki w kuchni. I w tych okolicznościach mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, jeśli doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu.

Wypadki w kuchni to bardzo często zdarzenia losowe i nagłe pomimo, iż pracodawcy oraz pracownicy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz swoim współpracownikom. Istotnym aspektem są szkolenia, bowiem w kuchni nierzadko dochodzi do wypadków i urazów. Szkolenia pracowników pozwalają im zapoznać się z urządzeniami oraz ich prawidłową obsługą. Wypadki spowodowane zaniedbaniem, także podlegają roszczeniom odszkodowawczym.

Najczęstsze kontuzje w kuchni:

  • Poślizgnięcia/potknięcia na mokrej bądź tłustej podłodze
  • Potknięcia na nierównej podłodze, luźnych uszkodzonych płytkach oraz deskach
  • Przeszkody występujące na podłodze
  • Skaleczenia i rany kłute spowodowane rozbiciem się rozmaitych naczyń oraz posługiwaniem się ostrymi narzędziami na przykład nożem
  • Oparzenia wodą olejem bądź substancjami żrącymi.

Nasz zespół specjalistów chętnie pomoże ocenić sytuację. Nakieruje na odpowiednie działania oraz wspomoże w dochodzeniu należności pieniężnych.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE