Wypadek na budowie

WYPADEK NA BUDOWIE

Plac, na którym odbywa się budowa stanowi miejsce, w którym bardzo często dochodzi do wypadków. Ryzyko powstania obrażeń i urazów jest duże. Najczęściej okoliczności prowadzące do wypadków spowodowane są niezastosowaniem się do przepisów BHP.

Macie Państwo prawo dochodzić odszkodowania, w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, w wyniku wypadku na budowie. Specyfika pracy na budowie wiąże się z możliwością ponoszenia nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych oraz finansowych. Wypadki na budowie często prowadzą do utraty zdolności do wykonywania pracy. Pomożemy uzyskać należności pieniężne za wypadek oraz zwrot kosztów związanych z procesem leczenia.

Wystarczy skontaktować się z nami, aby uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i rozwiać swoje wątpliwości.

Pamiętaj! Wedle brytyjskiego prawa, pracodawcy, także z branży budowlanej mają obowiązek ubezpieczyć swoją działalność na okoliczności związane z ponoszeniem konsekwencji wypadków. Jeśli ubiegasz się od odszkodowanie, należności pieniężne wypłaca Twój ubezpieczyciel, a nie pracodawca.

Najczęściej występujące wypadki/urazy na budowie:

  • kontuzje w wyniku użytkowania niesprawnego sprzętu
  • wypadki/upadki związane z nieodpowiednim zabezpieczeniem rusztowań
  • upadki z dachów
  • porażenia prądem
  • urazy wynikające z dźwigania
  • kontakt z materiałami bezpośrednio zagrażającymi zdrowiu i życiu
  • spadające elementy, zanieczyszczenia i inne
  • wypadki przy obsłudze elektronarzędzi
  • wypadki przy dźwigach.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE