Choroba zawodowa

CHOROBA ZAWODOWA

Środowisko, w jakim pracujemy na co dzień, może, a nawet ma znaczący wpływ na stan naszego zdrowia. Choroby przemysłowe mają ogromny wpływ na życie ludzkie. Głuchota, problemy z układem oddechowym, choroby komputerowe, czy też choroby związane z pracami przy maszynach drgających WVF oraz choroby związane z pracą przy azbeście. Niektóre z nich nie są szczególnie groźne dla naszego życia, inne natomiast prowadzą do poważnych uszczerbków, w tym problemów na tle fizycznym, jak i psychicznym. Dla ludzkiego organizmu, niemalże cichym zabójcą staje się praca z azbestem. Rokrocznie około 3500 pracowników w Wielkiej Brytanii umiera z powodu choroby przemysłowej spowodowanej pracą przy azbeście.

Jeśli Twoja praca spowodowała rozwój jakiejkolwiek choroby przemysłowej, należy Ci się odszkodowanie. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwu pomóc, jeśli powstało zagrożenie zdrowia i życia. Dla wydania rzetelnej opinii i podjęcia niezbędnych kroków w celu uzyskania odszkodowania, niezbędna jest nam pełna historia Waszej choroby. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić powstałe problemy zdrowotne. Nasi pracownicy czekają na Państwa, aby pomóc w tej trudnej sytuacji.

Pomożemy Ci także, jeśli Twój pracodawca nie zadbał o zabezpieczenie przed chorobami przemysłowymi. To jego obowiązek względem Ciebie, kontrahentów, a także gości, ale możesz dostrzec zaniedbania w tej kwestii.

Jeśli dotknęła Cię choroba przemysłowa, zgłoś roszczenie odszkodowawcze. Pieniądze Ci się należą i są Ci w tej sytuacji bardzo potrzebne. Swoje działania ukierunkowujemy na uzyskanie maksymalnego odszkodowania. Obsługujemy kompleksowo, prowadząc każdą sprawę od początku do końca.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE